Рисковете за сигурността, август 2018

Турската икономика през последните няколко години, най-вече след 2015, се характеризира с нарастващи макроикономически дисбаланси, които са следствие от експанзионистичната фискална и монетарна политика на държавата с основна цел ускоряване на икономическия растеж. Високият икономически ръст все повече започва да се съпровожда от висока инфлация, отслабване на турската лира, намаляване на преките чуждестранни инвестиции и навлизане на горещи пари, насочени към краткосрочна висока инвестиционна възвращаемост, което прави икономическата ситуация в страната изключително нестабилна и зависима от краткосрочното чуждестранно финансиране.

Налагането на санкции и увеличаването на митата върху вноса на турска стомана и алуминий от президента на САЩ само катализираха нестабилността на този и без друго неустойчив икономически модел.

Отказът на правителството на турския президент Ердоган да отговори с адекватни икономически мерки на пазарните предизвикателства, както и да отслаби политическата конфронтация със САЩ само задълбочават проблемите пред Турция и с много висока вероятност може да се прогнозира, че страната е изправена пред сериозна икономическа рецесия. Намаляването на кредитния рейтинг на Турция от основните рейтингови агенции едновременно и с няколко стъпки потвърждава негативните перспективи пред турската икономика.

В настоящия доклад са очертани основните причини за настоящата криза и евентуалните последствия от нейното развитие, както за самата държава, така и за останалите възникващи пазари, като е посочено и влиянието й върху Европейския съюз и в частност върху България.

Целият текст може да видите тук.