Рисковете за конкуренцията на пазара на течните горива, август 2018

Проследена и оценена е динамиката на идентифицираните рискове за конкуренцията на пазара на масовите течни горива в страната. Проверена е прогнозата, че след оправдаването на картела в сектора от КЗК ще последва необосновано повишаване на цените. Направен е преглед на рисковите фактори в периода на последните 12 месеца, след излизането на последния аналитичен Междинен доклад за течните горива от юни 2017. Проследена е, в сравнителен план, динамиката на цените на суровия петрол сортове “Brent” и “Urals”, които са най-масово преработвани в ЕС. Сравнени са средните български цени на бензина и дизела без и с косвени данъци със средноевропейските.

На базата на разработената в ЦАУР методика са оценени пропуснатите ползи за бюджетните приходи на България в периода юни 2017 – май 2018, които са вследствие на най-ниските равнища на българските акцизи върху бензина и дизела в сравнение с останалите страни от ЕС. Може да се очаква, че пропуснатите ползи за бюджета в 2018 ще бъдат по-големи отколкото през 2017.

По нова методика са оценени щетите върху българските потребители на масовите течни горива. Тя потвърждава направените и преди оценки с други методи. Поради необосновано завишени цени за последните 12 месеца българските потребители са платили в повече 439.9 млн. лева.

Потвърждава се отново оценката, че българските цени на бензина и дизела не са така обвързани с цените на суровия петрол, както средноевропейските. Тяхната зависимост е по-ниска. Същевременно те са по-нечувствителни към измененията на цените на суровия петрол отколкото средноевропейските. Посочените две обстоятелства дават основания за съмнения, че в периода е наблюдавано тяхно произволно определяне. Всички заключения потвърждават прогнозата на ЦАУР за отрицателно въздействие върху конкуренцията на пазара от решението на КЗК.

Препотвърдени са направените досега препоръки за защита на конкуренцията в сектора на течните горива.

Целият тект може да видите тук.