Последствията от въвеждане на задължително гласуване в България

Автор: Христо Грозев

Предложението на президента Росен Плевнелиев за национален референдум за или против задължителното гласуване предизвика екстензивно политическо говорене, разделено основно по идеологически и партийни контури. Управляващите партии заеха позиция против референдума в тази му част, изхождайки както от формално-правни аргументи, така и от идеологически такива.  Както парламентарната, така и извънпарламентарната опозиция заеха позиция в полза на (евентуално) въвеждане на задължително гласуване, обосновавайки я със стремеж за максимална репрезентативност на вота, както и с желание да се минимизира изкривяващия ефект на контролирания/купения вот, а по думите на някои представители на опозицията – и на националистическия вот.

Настоящият доклад обобщава наличната емпирична и теоретична литература по отношение на електоралния ефект от задължителното гласуване и моделира потенциалните последствия за политическата система в страната при евентуаното му въвеждане.

Пълният текст на авторската студия „Предварителен анализ на последствията от въвеждане на задължително гласуване в България“ можете да прочетете тук