Покана за Общо събрание на ЦАУР, 7 май 2019

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Център за анализи и управление на рискове“, на основание чл. 26 от 3ЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Годишно Общо събрание на 07.05.2019 г. от 13 часа, което ще се проведе в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, Нов Български Университет – зала 403, II корпус.

Тук можете да видите сканирано копие на оригиналния документ на Поканата за Общо събрание на ЦАУР, с включения дневен ред: