Покана за Извънредно Общо събрание на ЦАУР, 31 юли 2019

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Център за анализи и управление на рискове“, на основание чл. 26 от 3ЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Извънредно Общо събрание на 31.07.2019 г. от 13 часа, което ще се проведе в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, Нов Български Университет – зала 403, II корпус.

Тук можете да видите сканирано копие на оригиналния документ на Поканата за Извънредно общо събрание на ЦАУР, с включения дневен ред: