Парламентарните избори няма да доведат до преодоляване на политическата криза

Автор: доц. д-р Антоний Гълъбов

Парламентарните избори няма да доведат до преодоляване на политическата криза. Налице е дълбока криза на доверие в цялата партийна система. Кризата се изразява в устойчиво намаляване на броя на гласуващите при все по-задълбочаваща се фрагментация на политическото пространство. Липсва политическа воля за постигане на съгласие по приоритети на националния дневен ред.

Нараства неопределеността по отношение на състава и стабилността на бъдещото управляващо мнозинство в 43-то Обикновено Народно събрание. Очакваното разпределение на мандатите в парламента няма да позволи формирането на устойчиво мнозинство, което да излъчи правителство с ясни приоритети. Налице са всички предпоставки за преминаване към състояние на трайна политическа нестабилност, която ще се отрази негативно върху перспективите за развитие на България.

Целият текст на авторската студия „Парламентарните избори няма да доведат до преодоляване на политическата криза“ можете да прочетете тук