ОЦЕНКА НА АНКЕТНИТЕ СОНДАЖИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 И НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Анализирани са и са обобщени сондажитеи прогнозите на социологическите агенции за политическите  формации преди изборите за ЕП 2019. 

Направени са изводи за всяка формация и за всяка агенция.

Направена е систематизация на всички сондажи и прогнози в периода 2009-2019, и са дадени оценки за точността на процентните сондажи за всяка, от участвалите на последните избори, политическа формация.

Систематизирани са, за периода 2009-2019, сондажите и прогнозите, и съобразно четири критерия е оценена достоверността на девет социологически агенции.

Направени са заключения от качеството на сондажите и  прогнозитеи от достоверността на социологическите агенции.

Докладът завършва с актуализирана аргументация на направените препоръки в предишния доклад от 2017.

Целият текст може да видите тук.