Отношение към политическото

Автор: доц. д-р Иван Костов

В този доклад е направен опит да се внесе повече определеност и да се намалят заблудите от неточна комуникация, когато става въпрос за отношение към политическото; да се повиши качеството на въпросите и надеждността на интерпретациите. Затова са структурирани и определени най-често използваните понятия, които се използват за оценка на доверието в институциите.

Формулирани са трите аспекта на социалният контекст, в който се изразява отношение към политическото: партийната лоялност, времето и информираността. Те структурират подхода за анализиране на три основни политически понятия: одобрението, доверието и подкрепата. Направен е опит те да бъдат разграничени и систематизирани; разгледани са техните съчетания и различни значения.

С разработения подход критично са анализирани някои примери за употреба на понятията от социологическите агенции.

Целият текст на авторската студия „Отношение към политическото“ можете да прочетете тук