Мониторингът – опит за въздействие и вътрешна политика

Автор: доц. д-р Антоний Гълъбов

Механизмът за сътрудничество и проверка представлява Организационна рамка за управлението на риска в сферата на правосъдие и вътрешни работи за България. В този смисъл, Докладът на Европейската комисия, публикуван на 22 януари 2014 г., представлява преглед на риска по отношение на политическите и институционални гаранции, които България предоставя за ефективно управление на рисковете, свързани със съдебната реформа, борбата срещу организираната престъпност и корупцията.

Експертната оценка на ефективността при управлението на рисковете в наблюдаваните от мониторинговия механизъм сфери, позволява да бъде оценена готовността на България да гарантира справедливост и сигурност за своите граждани като пълноправен член на Европейския съюз. Предмет на анализ в този доклад е степента, в която се утвърждават реформите, предприети през годините от България, за да се прецени степента на тяхната устойчивост.

Докладът представя междинната оценка на Европейската комисия за състоянието на процеса на реформи в България, но неговото официално представяне, както и породените от него публични реакции, позволяват да бъдат направени по-общи изводи за степента, в която е налице съгласие относно приоритетите на европейската интеграция на страната. Липсата на принципно съгласие по отношение на приоритетите на реформите в областта на правосъдието и сигурността компрометира постигането на цели; води до неустойчиви резултати и, на свой ред, генерира нови рискове.

Целият текст на авторската студия „Мониторингът – опит за въздействие и вътрешна политика“ можете да прочетете тук