Методология за оценка на предизборни прогнози

Автор: доц. д-р Иван Костов

По редица причини има силен обществен интерес към анкетните сондажи за предпочитанията на избирателите към участващите в изборите формации и много съмнения относно достоверността им. Обществото е силно критично към тях. Агенции са обвинявани в манипулация на избирателите.

Тази методология е предназначена да формулира математически и статистически коректно най-важните характеристики на предизборните прогнози за формациите и да допринесе за изясняване основателни ли са съмненията и претенциите към агенциите. Тя не може напълно да удовлетвори интереса; да упрекне/оправдае агенция за/от обвинения за изпълнение на партийни поръчки, но може да даде опорни пунктове за оценка на достоверността на прогнозите. На нейна основа може да се изработи модел, който да позволи обективна оценка на всяка съвкупност от данни, съдържаща прогнози на агенциите за предпочитанията на избирателите към участващи на избори формации.

Методологията обединява семантичните полета на статистиката, на социологията и на политологията, поради това елементите й имат стойност в дискусиите за предизборните прогнози.

Пълният текст на „Методология за оценка на предизборни прогнози“ можете да прочетете тук