Междинен доклад за образованието

Настоящият доклад прави анализ на рисковия контекст в сектора на образованието, като посочва засилване на негативните социални тенденции: спадът на броя на обучаваните,  откъснатостта на училищата и университетите от изисквания на пазара на труда и драстичното спадане на техния авторитет.

Анализирани са и са оценени динамиката на наблюдаваните от ЦАУР рисковете в училищното, професионалното и висшето образование. Сред тях са анализирани последните международни и национални  измервания на качеството на предлаганото образование.

Непрекъснатото нарастване на абсолютната стойност на разходите за образование, при намаляващ брой ученици и студенти и в условията на постоянно влошаващо се качество на самото образование, говори за сериозна неефективност на разходваните публични средства.

Тенденцията на влошаване по никакъв начин не е свързана с отделяните от държавата и домакинствата разходи за образование, което показва, че основните причини не са във финансирането му, а в организацията и управлението на сектора.

Целият текст може да видите тук.