Критика на човешкия капитал в България, доц. д-р Иван Костов (видео)

Доклад на председателя на УС на ЦАУР доц. д-р Иван Костов, изнесен на международната научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“, проведена на 7 юни 2017 г. в Нов Български Университет (НБУ), София.

Презентация на доклада „Критика на човешкия капитал в България“ можете да изтеглите оттук