Критика и препоръки към Националната здравна стратегия 2014 – 2020

Странният и еклектичен характер на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. не позволява задълбочен критичен прочит от вида „анализ-оценка-препоръки“. Причините са следните: В рамките на над 80 страници са нахвърляни всякакви теми, мерки, обяснения и декларации, които нямат логическа свързаност помежду си, не преследват конкретно дефинирани цели и не дават ясна представа какъв точно е очаквания резултат. Поради това, върху всеки параграф от резюмето на Стратегията ще бъде направен кратък коментар, за да се маркират впечатленията и критиките, които съответния текст предизвиква. В края на коментара ще бъдат изведени препоръките, които анализът на настоящият здравно-демографски статус на населението в България налага, за да бъдат незабавно адресирани и подредени съобразно неотложността на приоритетите. Към дългосрочните цели на Стратегията, настоящият документ не взема отношение, защото те са функция на изпълнението на приоритетите и развитието, което това изпълнение би позволило.

Целият текст на авторската студия „Критика и препоръки към приоритетите на Националната здравна стратегия 2014 – 2020“ можете да прочетете тук