Извънреден доклад относно актуализацията на Държавния бюджет за 2014

Автор: Димитър Бъчваров

Оценката в проектозакона за очакваното изпълнение на макрорамката е реалистична и почти напълно съвпада с оценките на ЛУР от началото на настоящата година. Базиран на тази реалистична оценка, актуализираният бюджет следва да бъде приключен по начинът и с параметрите, които се предлагат.

Критика се отправя към липсата на аргументация и яснота за увеличените с 448.5 млн. лв. разходи, което ще предизвика критика от анализаторите и в НС. Служебното правителство е наясно, кои разходи следва да се извършат задължително и следва да ги посочи. Следващото правителство не се нуждае от разпоредителни права да променя тези разходи, доколкото те са свързани с належащи и почти напълно известни нужди.

Препоръка се отправя относно операциите за предотвратяване на банкова криза и решаване казусите с КТБ-ТБВ и ПИБ. Министерството на финансите се подготвя за три варианта (като във всеки от тях присъства узаконяването на даденият кредит на ПИБ).

Вариантите са: участие във възстановяването на банката съвместно с акционерите и външен инвеститор; или, самостоятелно; и, посрещане на отнемането на лиценза на КТБ. Сценариите следва да бъдат разграничени ясно, за да не се допуска спекулиране с размерите и начините на държавното участие в решаването на посочените проблеми. Държавното участие ще бъде едно, в зависимост от сбъдналия се сценарий. Това ще позволи да се разграничат различните държавни ангажименти, за да не се създава напълно погрешната представа, че ще бъдат поети заедно и едновременно.

Целият текст на авторската студия „Извънреден доклад относно актуализацията на Държавния бюджет за 2014“ можете да прочетете тук