Стандартът за управление на рискове

1. Разпознава

разнообразието на природата, нивото и сложността на рисковете и ги анализира, оценява и прогнозира

2. Гарантира,

че има подходящ отговор на рисковете и че е възможно постигане на желаното ниво на сигурност

4. Управлява

риска в рамките на позволените от закона дейности и без да вреди на природната и обществената среда

2. Гарантира,

че има подходящ отговор на рисковете и че е възможно постигане на желаното ниво на сигурност

3. Предлага

методи и процедури за ефикасно и ефективно управление на всеки риск

3. Предлага

методи и процедури за ефикасно и ефективно управление на всеки риск

4. Управлява

риска в рамките на позволените от закона дейности и без да вреди на природната и обществената среда