Мисия

Център за анализи и управление на рискове

Академично сдружение „Център за анализи и управление на рискове“ (ЦАУР) е създадено през 2015 г. от УПИЗ „Лаборатория за управление на рискове“ на Нов български университет (2013). Нашата мисия е да разпространяваме международните стандарти за управление на рисковете, като за целта:

Прилагаме

ISO 31000, ISO 31004, ISO 31010, ISO 9001, отнасящи се до управлението на рискове

Наблюдаваме

общ и 5 секторни индекса на несигурност

Подпомагаме

личностната реализация

Изготвяме

анализи, оценки, прогнози и препоръки

Проектираме

и въвеждаме системи за управление на рискове

Поддържаме

връзки със сродни организации

Прилагаме

ISO 31000 за управление на рискове

Изготвяме

анализи, оценки, прогнози и препоръки

Наблюдаваме

общ и 5 секторни индекса на несигурност

Проектираме

и въвеждаме системи за управление на рискове

Подпомагаме

личностната реализация

Изграждаме

връзки със сродни организации