МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДИЗБОРНИ ПРОГНОЗИ

 • Методика

  Разработена е и се прилага методика за оценка на доверието в партийните формации на базата на точността на социологическите сондажи на агенциите.

 • Входящи данни

  Следят се резултатите от изборите, прогнозираните изборни резултати от социологическите агенции и прогнозите „успех-неуспех“. Инструментите отчитат допускането за нарастваща надеждност на прогнозите в последните 90 дни преди изборите.

 • Стойности

  Отчитат се количествените стойности на прогнозите, съотношенията между стойностите на прогнозите по формации, качествените оценки в прогнозите „успех-неуспех“, както и времевата близост на съобщената прогноза до датата на изборите.

 • Точност и оценка

  Прогнозите се претеглят и се подлагат на вариационен анализ. Отчита се тяхната точност. Прави се оценка на прогнозите за формациите съобразно 6 критерия, съобразно 5 критерия се оценяват прогнозите на социологическите агенции.