МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МАТРИЧНА ОЦЕНКА НА РИСКА

Функцията за оценка на риска съгласно ISO 31010 е v(p,u), където p ∈0÷1 е експертна оценка за вероятността, u = 1,2,3,4,5 е експертна оценка за последиците от случване на риска. В тази матрица функцията за оценка
v(p,u) = p.u

Четирите сектора на приоритетите за противодействие на риска са зададени от експертно определени стойности на k, така че при p.u ≤ k оценката съответства на даден приоритет, а при p.u > k не съответства.

p - вероятност оценка приоритет k ≤
висока 0,99 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 2,4 < висок ≤ 4,95
средно-висока 0,79 0,79 1,58 2,37 3,16 3,95
средна 0,59 0,59 1,18 1,77 2,36 2,95
средно-ниска 0,39 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 1,2 < среден ≤ 2,4
ниска 0,19 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 0,4 < нисък ≤ 1,2


u - последици
1 2 3 4 5 0 < незначителен ≤ 0,4
минимални
леки
средни
тежки
катастрофални