Електронната война срещу Украйна

Автор: Христо Грозев

Докато в конвенционален политологически план Русия и Украйна се намират в предвоенна обстановка, то информационната и кибер войни – т.н. „електронна война“ – вече е започнала.

Информационната война е войната със средствата на пропагандата. Тя присъства във всеки военен конфликт и бе особено усъвършенствана през Втората световна война. Никога досега обаче не сме ставали свидетели на толкова всеобхващаща и ефикасна информационна война като тази, водена от Русия в настоящия конфликт като причините за това са, както в безпрецедентната възможност да бъдат мобилизирани всички вътрешни медии в страната – информационен агресор, с непосредствен ефект върху населението на атакуваната страна, така и поради безпрецедентите технологични възможности за манипулация на общественото внимание, които предоставя днешната епоха.

Кибер-войната е съвременното превъплъщение на два конвенционална военни похвата – диверсията и разузнаването, които при високата компютъризация на съвременния свят лесно могат да бъдат осъществени с едни и същи технологични средства.

Настоящата статия анализира уникалните аспекти на електронната война между две бивши републики от един съюз. Анализира се какво е ново и различно в пропагандната стратегия на Русия и какви са пропуските в контрапропагандата на Украйна. Чрез три конкретни примера се посочват уязвимости към пропагандата и на международната – в това число и българската – общественост. Във втората част докладът посочва примери на кибер-тероризъм от страна на Русия по време на конфликти със съседни държави, като се прави опит да се изведат поуки и препоръки за България.

Целият текст на авторската студия „Електронната война срещу Украйна“ можете да прочетете тук