Европейските правила за кредитните рейтинги: инфлация и бюрократизиране

Автор: Райко Николов

След 2008 г. Европейската комисия премина от пълна липса на регулация на пазара на Агенциите за кредитен рейтинг (АКР) („comply or explain“ – незадължителни правила на IOSCO) до истинска инфлация на регулатора, която се състои в приемането на все повече нормативи още преди да са влезнали в сила предишните и преди да се е оценила тяхната ефикасност.

Проведената от ЕОЦКП консултация за изработка на Технически стандарти относно информацията за Структурни финансови инструменти (СФИ), Европейската рейтингова платформа и ценовите политики на АКР е поредна стьпка в тази посока. Уточнявайки едва приложения регламент 462/2013, ЕОЦКП се стреми да подреди пазара на АКР като изкуствено разпределя пазарни дялове, налага ротационен избор между различните АКР, както и, при някои обстоятелства, задължителен избор на малка или средна АКР.

Идеята за предоставяне на цялостна информация върху активите (ипотеки, кредитни карти и др.) в основата на СФИ рискува да залее инвеститорите с данни и няма да подобри тяхната осведоменост. Това ще ги тласне отново сляпо да разчитат на рейтингите на АКР или ще ги направи податливи на колективни внушения и поведения.

В по-общ план, регламент 462/2013 не решава два от основните проблеми на сектора. 3апазва се системата „емитентът плаща“, който е източник на конфликт на интереси и не се отчита неспособността на АКР да оценяват суверенен риск.

Целият текст на авторската студия „Европейските правила за кредитните рейтинги: инфлация на регулатора и бюрократизиране на сектора“ можете да прочетете тук