Доклад за рисковете за сигурността, декември 2018

През последните три години бюджетът на България се съставя на базата на консервативни допускания за растежа на българската икономика, които позволяват в края на годината Министерството на финансите да отчита непланиран излишък. Впоследствие, по решение на Министерски съвет, той се разпределя без санкцията на парламента.

Има вероятност изпълнението на бюджета в 2019  да наруши тази станала вече традиционна практика, тъй като основните макроикономически допускания, върху които той е построен, изглеждат прекалено оптимистично на базата на очакванията за забавяне на световната икономика, както и на други фактори.

Има сериозна вероятност икономическият растеж още тази година да е по-нисък от заложения в ревизираната прогноза на Министерството на финансите (МФ), която е за 3.6% нарастване на Брутния вътрешен продукт (БВП), както и дори от очакването на Европейската комисия в нейната есенна прогноза за 3.5%. Това означава, че наред с другите фактори, както и дори само вследствие на по-ниската база, очакваният икономически ръст от 3.7% през 2019  изглежда прекалено висок.

Оптимистичната икономическа прогноза не означава, че бюджетът за следващата година може да бъде неизпълнен, тъй като в него има заложени буфери, които биха предотвратили подобен развой. Възможно е отново да не бъдат изпълнени заложените капиталови разходи. Оптимистичната макрорамка на бюджета за следващата година идентифицираме като риск, който може да доведе до грешни политически решения и непостигнати цели от фискалната политика на правителството.

Целият текст може да видите тук.