Доклад за електроенергетиката, ноември 2018

Запазва се състоянието на нестабилност, породено от външни за сектора политически фактори. Сигнали за това са действията на страните по сделката за активите на ЧЕЗ България и придобиването на 70% от ТЕЦ Варна от почетният председател на ДПС Ахмед Доган.

Демонстрираме как производствените мощности са достатъчни за задоволяване на нормалното пиково потребление и липсват основания за съмнения за сигурността на доставките при екстремно зимно потребление. Съществува риск, свързан с балансирането на производството от ВЕИ при перспектива за нарастване на инсталираните мощности, особено при намалено потребление.

Ново обстоятелство е експлицитното потвърждение от страна на Европейската комисия, че при решение за възобновяване на проекта „Белене“, той ще бъде разглеждан като напълно нов проект и ще трябва да отговаря на завишените изисквания за безопасност, приети в 2014 като отговор на аварията във Фукушима. Избраната площадка, необходимостта от ново одобрително становище на Комисията и завишените изисквания за безопасност са критични за проекта рискове. Неговата пазарна реализация в този момент е малко вероятна.

Целият текст може да видите тук.