Доклад за електроенергетиката, май 2018

Докладът анализира основният рисков фактор в първата половина на 2018 – намеренията на правителството да рестартира проекта „АЕЦ Белене“. Анализирани са предприетите подготвителни действия: изготвянето от БАН на доклади за необходимостта от нови мощности и за пазарна жизнеспособност на проекта; и изработения по поръчка на Народното събрание доклад от министъра на енергетиката с конкретни предложения за реализация на оборудването на „АЕЦ Белене“. Обръщаме внимание на сделката за собствеността на ЧЕЗ Груп България с потенциален купувач българската „Инерком България“ и навлизането на пазара за студен резерв на „ТЕЦ Варна“.

Оценяваме тези събития като рискови и непазарни, допуснати от слабостта на политическите институции да управляват електроенергийния сектор. Слабостта пречи да се вземат ефикасни, прозрачни и предвидливи стратегически решения. Вследствие на това, бе забавена либерализацията в сектора и се готвят решения против публичния интерес за изграждането на „Цанков камък“ и „АЕЦ Белене“. Те са рисковия фактор за задълбочаване на финансовата нестабилност на държавните фирми в сектора, водеща ги към несъстоятелност.

От друга страна, положителния баланс между производството и потреблението, ниската цена на електроенергийната борса и много добрите перспективи пред износа, не създават риск за потребителите на електроенергия и за износителите. Такъв риск може да се появи вторично, като следствие от финансовата нестабилност на държавните електроенергийни фирми. Това може да доведе до повишаване на цената и съответно до засягане на жизнения стандарт на домакинствата и спадане на конкурентоспособността на българските производители.

Подчертава се неспособността на правителствата в последните десет години да изработят нова енергийна стратегия на основата на достоверни прогнози за потреблението и производството и с фокус върху пълната либерализация на търговията с електроенергия на борсов пазар.

Целият текст може да видите тук