Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • Анализирани са 4 от наличните официални прогнози за динамиката на населението на България в период до 2030 – 2050. Те са на ООН, на Eurostat, на НСИ (основно прогнозата при хипотеза на конвергенция) и наскоро публикувана

  • Преизпълнението на приходите на бюджета на ДОО през 2017 в очакван размер около 6.3%-6.4% се дължи на по-големия от предвидения брой на осигурените лица и на по-високото от планираното ниво на средната работна заплата и

  • Анализирана е есенната прогноза на макрорамката като са потърсени отговорите на два въпроса – за нейната обоснованост и за изпълнението на проекта за бюджет на страната през 2018. Заключението, е че, макар и по-скоро опт

  • Образователната система в страната се намира в състояние на засилваща се неадекватност спрямо потребностите, които се задават от четвъртата технологична революция. Училището следва да се разтовари от огромния обем излишн

  • Здравния статус на населението има пряко отношение към трудоспособността, респективно производителността на труда, оттам и към нивото на инвестиции.  Здравния статус на населението по области в България е различен и това

  • В момента пазарът в страната продължава да е ниско ликвиден, като се запазва доминиращото положение на Газпром на външния пазар и на Булгаргаз – на вътрешния. Заради по-ниските цени и студената зима, расте вътрешното пот

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП