Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • В този пълен годишен преглед на динамиката на рисковете, които определят несигурността в България използваме публикуваните от ЦАУР 37 доклада и авторските статии. Прилагаме методологията на ЛУР/ЦАУР за оценка на секторни

  • Докладът е базиран на политическите събития и контекст в периода ноември 2017 – януари 2018. Проследява вътрешното състояние на парламентарните и някои извънпарламентарни формации и техните взаимоотношения; съпроводен е

  • ЦАУР стига до извода, че националните институции на страната и специално КЗК, на която това е задължение според специалния закон, не са в състояние или не желаят да защитят конкуренцията на пазара на течните горива в Бъл

  • Този доклад анализира основния риск за сектора, произтичащ от предприетите стъпки от правителството, в лицето на министъра на енергетиката: възобновяване на действията по строителството на АЕЦ „Белене“. Направен е прегле

  • Анализирана е заетостта като основна характеристика на пазара на труда с нейните национални и областни показатели. Проследено е отрицателното въздействие на демографската криза и намалението на броя на трудоспособните ли

  • Анализирани са 4 от наличните официални прогнози за динамиката на населението на България в период до 2030 – 2050. Те са на ООН, на Eurostat, на НСИ (основно прогнозата при хипотеза на конвергенция) и наскоро публикувана

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП