Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • Единствената съществена промяна, в съотношението на силите между основните парламентарни формации, е отливът на доверие към партия „Воля”, която загубва възможност за участие в следващо НС. Това предпоставя като най-веро

  • Анализирани са и са оценени позитивите и негативите от бюджетния излишък по КФП за първите седем месеца на 2017. Основният негатив е неизпълнението на планираните разходи по заявените и приети от парламента бюджетни прог

  • Целите на настоящия доклад са да оцени точността на всички предизборни анкетни сондажи, тяхната политическата (без)пристрастност и професионалната им коректност в периода 2009 – 2017. Натрупването и анализът на съвкупнос

  • Актуалната политическа констелация се характеризира с относително намаляване на нивото на непосредствения политическия риск; разширяване на неговата основа чрез увеличаване на потенциалните източници на риск за политичес

  • Рисковият контекст се създава от това, че мониторингът върху България, осъществяван за прекомерни макроикономически дисбаланси, препятства страната да влезе във Валутния механизъм II и да кандидатства за членство в евроз

  • Докладът поставя акцент върху Решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от април и май, с които спира производството за забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение на пазара на течни горив

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП