Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • Целите на настоящия доклад са да оцени точността на всички предизборни анкетни сондажи, тяхната политическата (без)пристрастност и професионалната им коректност в периода 2009 – 2017. Натрупването и анализът на съвкупнос

  • Актуалната политическа констелация се характеризира с относително намаляване на нивото на непосредствения политическия риск; разширяване на неговата основа чрез увеличаване на потенциалните източници на риск за политичес

  • Рисковият контекст се създава от това, че мониторингът върху България, осъществяван за прекомерни макроикономически дисбаланси, препятства страната да влезе във Валутния механизъм II и да кандидатства за членство в евроз

  • Докладът поставя акцент върху Решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от април и май, с които спира производството за забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение на пазара на течни горив

  • Доклад на председателя на УС на ЦАУР доц. д-р Иван Костов, изнесен на международната научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“, проведена на 7 юни 2017 г. в Нов Български Универ

  • В новия междинен доклад на ЦАУР за финансовите рискове е направен анализ и оценка на рисковия контекст, и е извършен преглед на изпълнението на макрорамката и сравнение с планираната при съставянето на бюджета. Заключени

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП