Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • Потвърдени са идентифицираните рискове за националната сигурност като е направен преглед на рисковия контекст по изведените през м.г. рискови фактори. Анализът на рисковите фактори води до следните заключения: Има тенден

  • Планираните приходи на Консолидирана фискална програма отчитат минимално преизпълнение към края на месец април 2018. То се дължи основно на добрата събираемост на преките данъци и в по-малка степен на неданъчните приходи

  • Докладът анализира основният рисков фактор в първата половина на 2018 – намеренията на правителството да рестартира проекта „АЕЦ Белене“. Анализирани са предприетите подготвителни действия: изготвянето от БАН на доклади

  • Представени са основните елементи на капиталовия модел на пенсионно осигуряване. С помощта на теоретичен пример и при други равни условия са анализирани неговите възможности. Той показва, че пенсията, която е в състояние

  • Анализирани са и са оценени основните рискови фактори в 2017 за намаляване трудовите ресурси в страната: намаляването на броя на населението, което продължава със същото темпо; влошаването на демографската структура и на

  • В този доклад за първи път се прави опит за извеждане на консенсусна прогноза за броя на населението в България. За основа се използват трите официални прогнози с най-висок статус – тези на Отдела за населението на Иконо

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП