Център за Анализи и Управление на Рискове | ЦАУР
7
home,page-template-default,page,page-id-7,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Последни публикации

  • В новия междинен доклад на ЦАУР за финансовите рискове е направен анализ и оценка на рисковия контекст, и е извършен преглед на изпълнението на макрорамката и сравнение с планираната при съставянето на бюджета. Заключени

  • В началото на 2017 възникнаха нови рискови обстоятелства по отношение на електроенергетиката. Студеният януари доведе до рекордно месечно потребление на електроенергия и пикови за последните 15 години товари във вечернит

  • В новия доклад на ЦАУР за трудовите ресурси е въведено определение за демографската криза като най-пълно съответстващо на намалението на броя на населението, на влошаването на възрастовата му структура и на неуспешната д

  • Рисковият контекст се променя под въздействието на две важни събития: реакцията на решението на КЕВР за промяна на цените на природния газ и течащите преговори за споразумение между Европейската комисия, Газпром и държав

  • Задачата на новия периодичен доклад на ЦАУР за населението е да анализира и прецени силата на въздействието на факторите за спада на населението и за неговото ускорение през 2016. За целта е приложена методика за числова

  • В новият междинен доклад на ЦАУР е извършена оценка на 10 риска в социалния сектор с цел да се установи въздействието им върху количеството и качеството на българския човешки капитал. Оценката е направена със създадената

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

В числа

4

години от основаването

22

членове на сдружението

18

други автори и сътрудници

176

публикувани доклада

Всички студии, както и всички доклади на ЦАУР, публикувани преди повече от 1 година, са със СВОБОДЕН ДОСТЪП